Nominacja do Nagrody im. Heleny Radlińskiej

Kapituła Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej organizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przyznała nominację Prezesowi grupy ŁAM Albinowi Łakomy. Serdecznie dziękujemy 🙂

Nagroda_HelenyRadlinskiej